Размер шрифта: A A A
Цвета сайта: A A A
Кернинг:
0 1 2 4

Поздравление с Сагаалганом -2019

5 Февраля 2019

Сагаалган-картинка-2.jpg

Хундэтэ нютагаархид!

Мүшэтэ сансарһаа морилжо бууhан түрэлхи һайхан һайндэр – Сагаалганаар Агын аймагай Захиргаанай болон Зүблэлэй зүгhоо таниие хани халуунаар амаршалнабди!

Зүүн зүгэй литээр шэнэ гаража байһан шара шорой Гахай жэлые Агын буряад араднай сагаан эдеэгээ сасалан дэлгэруулжэ, сагаан сэдьхэлээ салгидхан халяажа ёһолон угтана. Шэнэ жэлдэ урматай һанал бодол, һонин уршаг­та ябадалнууд, амжалтанууд заатагүй байдалайтнай замда тохёолдохо гэжэ найданабди!

Танда элүүр энхэ ябахыетнай, ажана тэнюүн, элбэг дэлбэг байдал хүсэнэбди! Гадна буурашагуй буянтай, дабашагуй хэшэгтэй, тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй, үлгэн дайдаһаа үргэмжэтэй ябахатнай болтогой! Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Агын аймагай толгойлогшо                      Ж.В. Жапов

Агын аймагай Зублэлэй туруулэгшэ       Б.Ю.Юмов

 

Уважаемые земляки!

От имени администрации и Совета муниципального района «Агинский район» примите самые искренние поздравления и добрые пожелания с Новым годом по лунному календарю – Сагаалганом!

Пришедший из глубины веков всеми любимый праздник Белого месяца считается началом нового жизненного цикла, символом открытости, надежды и добрых ожиданий.

В наступающий год, Год Желтой Земляной Свиньи, желаем Вам, Вашим близким и коллегам позитива, здоровья, успехов во всех начинаниях и стремлениях, счастья и плодотворной работы!

С уважением, глава муниципального района «Агинский район» Ж. В. Жапов

Председатель совета муниципального района «Агинский район» Б.Ю. Юмов

 

К новостям »